Blog Image

SkyStef's blog

Over deze blog

Deze blog is het nederlandstalig verlengstuk van skystef.be
In de categorie "weerberichten" zullen al mijn weerpraatjes worden gearchiveerd.
Bij "weersverschijnselen" zullen af en toe wat interessante weerdagen (al dan niet opgeklopt in de media) kritisch worden geanalyseerd.

Weersverwachting 03/12/2012

Weerberichten Posted on 2012-12-02 17:15:45

Update 02/12 om 1700 uur.

Vanaf maandagochtend trekt een warmtefront binnen en ook in midden België zou het dan nog tijdelijk koud genoeg zijn om een dun sneeuwdekje te vormen. Dat gebeurd als het neerslagsignaal wat intenser wordt en het vriesniveau hierdoor tot zelfs <100 m hoogte zakt. Uiteraard niet meer dan een vergiftigd geschenk want er komt nadien merkelijk zachtere lucht binnen met het vorstniveau stijgend tot 1500 m hoogte. Dus uiteindelijk ook zelfs dooi in de hogere delen van de Ardennen, dit vanaf de wat latere namiddag tot ongeveer middenacht. Daarna keren de koelere bovenluchten terug waarbij het vorstniveau opnieuw zakt tot ongeveer 800 m waardoor dus de dooi in de Hoge Venen wordt getemperd. Het dik pak sneeuw is in die hogere regio’s van ons land daarmede uiteraard niet weggesmolten maar de kwaliteit ervan krijgt wel een serieuze deuk.

Over het westen lijkt het net niet te zullen worden alhoewel ook daar enkele natte vlokken kunnen tussenzitten, meer naar het centrum dus eerder sneeuw dan regen, ten zuiden van Samber n Maas gewoon droge sneeuw. Timing voor het centrum van ons land: eerste vlokken rond 0600 à 0700 uur in de ochtend, hoogtepunt ergens rond 0900 à 1000 uur, erna vrij snel regen en dooi. In de Hoge Venen pas dooi vanaf 1500 uur.

Update 03/12 om 1200 uur.

De sneeuw ten oosten van de lijn Gent – Doornik volgde tijdens de ochtend en voormiddag netjes het voorspelde schema. In de namiddag tijdelijk nog wat lichte sneeuw over Hoog België, maar eenmaal het warmte front gepasseerd treedt er ook gewoon dooi op met nog wat lichte regen. Vannacht na passage koufront koelt het in de hoogste regionen van ons land voldoende af om de dooi te laten stoppen. Kortom <650 m hoogte bij +2C à +3C smelt de sneeuw van zondag grotendeels weg, maar >650 m hoogte houdt dat bij +1C nog enigzins stand, echter ook daar is kwaliteitsverlies onvermijdelijk.

Update 03/12 om 1500 uur.

De sneeuw ten oosten van de lijn Gent – Doornik volgde tijdens de ochtend en voormiddag netjes het voorspelde schema. Er viel zoals verwacht niet al te veel, met 1 à 2 cm was het eigenlijk al bekeken, en vanaf 1000 uur begon het in het centrum gewoon te regenen Ook in Hoog België treedt de dooi vanaf deze namiddag in. Pas vannacht na passage van het koufront koelt het in de hoogste regionen van ons land voldoende af om de dooi te laten stoppen. Kortom <650 m hoogte bij +2C à +3C smelt de sneeuw van zondag & maandag grotendeels weg, maar >650 m hoogte houdt dat bij +1C nog enigzins stand, echter ook daar is kwaliteitsverlies onvermijdelijk. Maar op wat langere termijn is het maar een kleine smetje, want er lijkt de komende dagen of weken nog genoeg wit goud op komst.

Wat betreft sneeuwkansen wordt het voor Vlaanderen opnieuw pas interessant later op woensdag. Echt standvastig winterweder met permafrost & blijvend sneeuwdek zit er jammer genoeg voor Vlaanderen wel niet in. We zullen het de komende dagen en mogelijks zelfs weken moeten doen met wat kwakkeltoestanden. Maar met een paar uur of halve dag een (flink) sneeuwdek, wel er zijn winters geweest waar we zelfs daar alleen maar konden van dromen. In de hogere delen van de Ardennen daarentegen is zulk onstandvastige weder meestal goed voor een halve meter sneeuw of meer tegen het einde van zulke periode. Dat de skipistes overvolle uren zullen kloppen de komende weken, dat staat buiten kijf. Kansen genoeg dus om winterplezier te volle te beleven tijdens de eerste helft van december.Weersverwachting 01-02/12/2012

Weerberichten Posted on 2012-12-01 14:25:42

Update 01/12 om 1400 uur.

Zaterdagavond trekt een geoccludeerd front van NW naar ZO over onze omgeving. Dat ligt vervat in vrij koude bovenluchten, erachter stroomt er een fractie minder koude lucht binnen in de grenslaag door de straffe aanlandige wind strijkend over het relatief zachte Noordzee water. Aan het begin van de avond, als de storing binnenschuift, ligt het vriesniveau zowat rond de 200 à 300 m hoogte, naarmate de avond vordert stijgt dat naar 400 à 500 m hoogte. De eerste neerslag kan dus over Midden België tijdelijk als wat natte sneeuw vallen, maar later is dat ook meestal onder regen. Later op de nacht wordt de neerslag eerder buiig van aard waarbij dan overal in Laag en Midden België soms wat stofhagel kan vallen. Hoog België heeft dus wat betreft vorming van een sneeuwdek de beste papieren, met name in de gebieden vanaf ongeveer 500 m hoogte gewoon droge sneeuw, maar ook in de regio’s tussen 300-500 m hoogte kan er zich als het neerslagsignaal wat intenser wordt mogelijks een dun nat dekje vormen. Dat is ook hetgeen op de kaart werd weergegeven: het gros van Vlaanderen hoeft m.a.w. op geen echte wintertoestand te rekenen, enkel op de Limburgse plateaus zou het vanavond tijdelijk wat witjes kunnen worden. Maar de winter is uiteraard nog maar erg pril, het goede nieuws is dat er tot half december ook niet echt een zacht weer periode lijkt aan te komen en het dus eerder wat verder blijft kwakkelen. En mits wat geluk kan er dus ook in Vlaanderen mogelijk toch eens een winterse verrassing inzitten, hoop doet leven nietwaar…

Update 02/12 om 1200 uur.

Zoals verwacht enkel winterplezier in de wat hogere gebieden van onze Ardennen. Om 1000 uur mat bv. Mont Rigi 14 cm. Tot zondagnamiddag vallen verspreid over het land nog wat buien in Vlaanderen soms wat korrelsneeuw of hagel, gewone sneeuw in de hogere delen van de Ardennen maar eerder beperkte hoeveelheden. Maandagochtend trekt een warmtefront binnen en ook in midden België zou het dan nog tijdelijk koud genoeg zijn om even een dun sneeuwdekje te kunnen vormen. Uiteraard niet meer dan een vergiftigd geschenk want er komt nadien merkelijk zachtere lucht binnen met zelfs dooi in de Ardennen. Daarover straks meer.Weersverwachting 25/11/2012

Weerberichten Posted on 2012-11-24 20:33:36

Update 24/11 om 2015 uur.

Zondagochtend trekt een uitdiepende depressie via het midden van Engeland naar de Noordzee. Zoals wel vaker met zulke depressies is daar dan ook een stevig windveld mee gemoeid langs de zuidoostelijke flank hiervan. Op hoogte van 1 km piekt de wind nabij het koufront en enige tijd hierachter tegen de 55 kt. Echt veel labiliteit in vorm van buien zal er niet zijn, dus als we de regel van rond de 75% toepassen liggen de rukwinden aan de de grond in klasse rond 40 kt. Dat zullen ook de rukwinden zijn die in het binnenland zullen optreden, veelal ergens tussen 35-40 kt, net niet zwaar van aard dus. Over het westen ligt de 1 km wind tegen de 60 kt, daar kunnen de rukwinden dan rond de 45 kt uitkomen. Het hoogtepunt wordt voorzien ergens tussen de nanacht en ochtend. Langs de kust komt er enige tijd een gemiddelde van 35 kt te staan, dit tussen 0600-0900 uur wanneer de wind aanlandig wordt. Dat correspondeert met windkracht 8 of stormachtig. Op volle zee zou dat zelfs >40 kt worden goed voor 9 BF of storm. Kortom gaan varen lijkt geen goed idee en verder houdt U vast aan de takken van de bomen over het westen want daar zou op meerdere plaatsten schade kunnen optreden. Elders lijkt die kans eerder gering, maar dat het ook daar hard zal waaien tijdens nacht en ochtend staat buiten kijf !Weersverwachting 05/11/2012

Weerberichten Posted on 2012-11-04 00:40:45

Update 04/11 om 2330 uur

Zondagmiddag zou een golf op het polair front en een cluster met buien in de koude lucht net ten noorden hiervan samengeklit moeten zijn en een kleinschalig grondlaagje hebben ontwikkeld dat ten westen & noordwesten van onze omgeving zou voorbij trekken. De exacte positie van dat laagje is uitermate belangrijk w.b. het optreden van een kortstondig, maar zwaar, windveld. Trekt het wat westelijker, bv. over centraal Engeland, dan vallen de windstoten nog best mee maar als zich nabij het Kanaal verder ontwikkeld kan het de kenmerken van een Kanaalrat aannemen en kunnen de windstoten langs onze kust best destructief uitpakken. Het probleem is dat niet elk model hetzelfde traject voorspeld en het dus moeilijk in te schatten is wat er precies gaat gebeuren. Het UKMO, ETA & HIRLAM model laat iets van een Kanaalrat uitschijnen, andere zoals DWD en GFS dan weer niet. Feit is dat met een barokliene zone die zowat pal over ons land ligt het toch wel best gevaarlijk is om deze signalen van potentiële zware windstoten te negeren. Maar uiteindelijk zal het pas enkele uren voordien echt duidelijk worden. Leidraad UKMO geeft als gemiddelde wind langs de kust tussen de vroege namiddag en vroege avond tussen 30-35 kt, waarbij de stoten dan ongeveer 10-15 kt hoger kunnen liggen = zware stoten. Meer landinwaarts ligt het gemiddelde 20-25 kt, waarbij de stoten ook een 10-15 kt hoger kunnen uitkomen, mogelijk dus net de kaap van zwaar bereikend.Weersverwachting 27/09/2012

Weerberichten Posted on 2012-09-26 23:00:35

Update 26/09 om 2300 uur.

Donderdag trekt de as van een relaxerende hoogtetrog / afgesnoerd hoogtelaag doorheen ons land van west naar oosten. T500 hPa hierbij tijdelijk zakkend tot -23°C. Buientoppen kunnen doorstoten tot rond 7 km hoogte alwaar een T heerst tussen -35° à -40°C. Zou moeten volstaan om lokaal wat gewone onweersverschijnselen te triggeren, vermoedelijk kan landelijk gezien de kaap van 50 ontladingen worden gehaald of overschreden, vooral als de zon op haar hoogste punt aan de hemel staat. CAPE/schering laat niets speciaals zien, misschien voor de kust kans op een waterhoos, maar zoals gewoonlijk niet meer dan een duizendste geluk als je er één kunt opmerken.Weersverwachting 25/09/2012

Weerberichten Posted on 2012-09-25 19:46:10

Update 25/09 om 1915 uur

Een paar onweersbuien die wat kenmerken vertonen van het supercel type, met kans op randverschijnselen als hoosachtige wind of grote hagel, zijn de komende uren nog actief in een strook tussen het midden van het land en het westen. Ze trekken vrij snel NO-waards om pas na 2100 uur stilaan in te zakken.Weersverwachting 24/09/2012

Weerberichten Posted on 2012-09-24 16:39:28

Update 24/09 om 1500 uur

Zoals gisteren al aangegeven, bij backbent passage en erna kunnen de rukwinden langs de kust een paar uur tijdelijk voorbij de grens van 41kt gaan, zware windstoten dus. Elders kan een enkele stoot ook voorbij die grens gaan, maar minder algemeen en als dusdanig geen specifieke waarschuwing.Weersverwachting 23/09/2012

Weerberichten Posted on 2012-09-23 18:01:41

Update 23/09 om 1700 uur

Op het warmtefront zijn al uren aan stuk een paar onweders actief. Eigenlijk beetje onverwacht niks in activiteit ingeboet en op moment van dit schrijven trekken ze over de westelijke provincies verder NO waards, maar in princiep niks zwaar van aard waar we in dit bestek dus geen verdere aandacht aan zullen besteden. Want hetgeen er vanavond of vannacht nog bijkomt is al ingewikkeld genoeg om in een paar eenvoudige regels neer te typen.

Achter dat front komt ons land dus terecht in een tong van warme vochtige lucht welke uiterst onstabiel van karakter is. ThetaW 850 hPa stijgt heel even zelfs naar waarden van 17°C. In de grenslaag echter blijft undercutting koele lucht vanuit het oosten binnenstromen zodat er van de thermiek niets moet verwacht worden om eventuele buien te laten ontstaan (op die enkele dynamische buien op het warmtefront zelf na dan). Maar vanavond en vannacht trekt dan het koufront over ons land (eigenlijk nauwelijks herkenbaar in het Tw850 hPa vlak met hooguit een daling van een graad ofzo) en deze loopt in feite een thermische lijn in (met daar de hoogste Tw850 hPa waarden). In ieder geval die structuur lijkt (opnieuw) de ideale dynamische trigger om de potentiële labiliteit vrij te krijgen. Wolkentoppen kunnen in theorie doorstoten tot en hoogte van rond de 10 km of zelfs iets hoger. Onweersverschijnselen lijken bij zulke diepe buien vrij aannemelijk. Kijkend naar vrij forse schering in richting en CAPE lijkt zondagavond de kans op supercellen met randverschijnselen niet geheel onmogelijk, dit voornamelijk over het westen van ons land met daar EHI waarden die net >0,2 kunnen gaan. (0,2 ondergrens voor supercel). Ivens methode rukwinden komt uit rond de 50 kt. Fawbush-Miller geeft tijdelijk in de avond ook kans op hagelstenen doorsnede 2 à 3 cm. Timing van dat koufront (met dus verhoogde buienkans) is voorzien over het centrum van ons land net na middernacht. Dat front trekt uiterst snel vooruit met een snelheid van ongeveer 40 kt, dit van ZW naar NO. Een zwaar windverschijnsel in de gele zone lijkt ook niet geheel uitgesloten, maar normaliter minder algemeen dan over het westen vandaar deze onderverdeling.

Ook na dat koufront blijft de atmosfeer nog potentieel diep onstabiel, enkele buien met gewone onweersverschijnselen blijven nog steeds mogelijk, vooral overdag, met over het oosten misschien nog kleine kans op een zwaar verschijnsel onder vorm van sterke wind, welke pas verjaagd zal worden door de backbent occlusie later op maandag(namiddag). Bij backbent passage kunnen de rukwinden langs de kust even voorbij de grens van 41kt gaan, dit maandagnamiddag rond 1700 uur.« PreviousNext »