Update 02/12 om 1700 uur.

Vanaf maandagochtend trekt een warmtefront binnen en ook in midden België zou het dan nog tijdelijk koud genoeg zijn om een dun sneeuwdekje te vormen. Dat gebeurd als het neerslagsignaal wat intenser wordt en het vriesniveau hierdoor tot zelfs <100 m hoogte zakt. Uiteraard niet meer dan een vergiftigd geschenk want er komt nadien merkelijk zachtere lucht binnen met het vorstniveau stijgend tot 1500 m hoogte. Dus uiteindelijk ook zelfs dooi in de hogere delen van de Ardennen, dit vanaf de wat latere namiddag tot ongeveer middenacht. Daarna keren de koelere bovenluchten terug waarbij het vorstniveau opnieuw zakt tot ongeveer 800 m waardoor dus de dooi in de Hoge Venen wordt getemperd. Het dik pak sneeuw is in die hogere regio’s van ons land daarmede uiteraard niet weggesmolten maar de kwaliteit ervan krijgt wel een serieuze deuk.

Over het westen lijkt het net niet te zullen worden alhoewel ook daar enkele natte vlokken kunnen tussenzitten, meer naar het centrum dus eerder sneeuw dan regen, ten zuiden van Samber n Maas gewoon droge sneeuw. Timing voor het centrum van ons land: eerste vlokken rond 0600 à 0700 uur in de ochtend, hoogtepunt ergens rond 0900 à 1000 uur, erna vrij snel regen en dooi. In de Hoge Venen pas dooi vanaf 1500 uur.

Update 03/12 om 1200 uur.

De sneeuw ten oosten van de lijn Gent – Doornik volgde tijdens de ochtend en voormiddag netjes het voorspelde schema. In de namiddag tijdelijk nog wat lichte sneeuw over Hoog België, maar eenmaal het warmte front gepasseerd treedt er ook gewoon dooi op met nog wat lichte regen. Vannacht na passage koufront koelt het in de hoogste regionen van ons land voldoende af om de dooi te laten stoppen. Kortom <650 m hoogte bij +2C à +3C smelt de sneeuw van zondag grotendeels weg, maar >650 m hoogte houdt dat bij +1C nog enigzins stand, echter ook daar is kwaliteitsverlies onvermijdelijk.

Update 03/12 om 1500 uur.

De sneeuw ten oosten van de lijn Gent – Doornik volgde tijdens de ochtend en voormiddag netjes het voorspelde schema. Er viel zoals verwacht niet al te veel, met 1 à 2 cm was het eigenlijk al bekeken, en vanaf 1000 uur begon het in het centrum gewoon te regenen Ook in Hoog België treedt de dooi vanaf deze namiddag in. Pas vannacht na passage van het koufront koelt het in de hoogste regionen van ons land voldoende af om de dooi te laten stoppen. Kortom <650 m hoogte bij +2C à +3C smelt de sneeuw van zondag & maandag grotendeels weg, maar >650 m hoogte houdt dat bij +1C nog enigzins stand, echter ook daar is kwaliteitsverlies onvermijdelijk. Maar op wat langere termijn is het maar een kleine smetje, want er lijkt de komende dagen of weken nog genoeg wit goud op komst.

Wat betreft sneeuwkansen wordt het voor Vlaanderen opnieuw pas interessant later op woensdag. Echt standvastig winterweder met permafrost & blijvend sneeuwdek zit er jammer genoeg voor Vlaanderen wel niet in. We zullen het de komende dagen en mogelijks zelfs weken moeten doen met wat kwakkeltoestanden. Maar met een paar uur of halve dag een (flink) sneeuwdek, wel er zijn winters geweest waar we zelfs daar alleen maar konden van dromen. In de hogere delen van de Ardennen daarentegen is zulk onstandvastige weder meestal goed voor een halve meter sneeuw of meer tegen het einde van zulke periode. Dat de skipistes overvolle uren zullen kloppen de komende weken, dat staat buiten kijf. Kansen genoeg dus om winterplezier te volle te beleven tijdens de eerste helft van december.