Update 23/09 om 1700 uur

Op het warmtefront zijn al uren aan stuk een paar onweders actief. Eigenlijk beetje onverwacht niks in activiteit ingeboet en op moment van dit schrijven trekken ze over de westelijke provincies verder NO waards, maar in princiep niks zwaar van aard waar we in dit bestek dus geen verdere aandacht aan zullen besteden. Want hetgeen er vanavond of vannacht nog bijkomt is al ingewikkeld genoeg om in een paar eenvoudige regels neer te typen.

Achter dat front komt ons land dus terecht in een tong van warme vochtige lucht welke uiterst onstabiel van karakter is. ThetaW 850 hPa stijgt heel even zelfs naar waarden van 17°C. In de grenslaag echter blijft undercutting koele lucht vanuit het oosten binnenstromen zodat er van de thermiek niets moet verwacht worden om eventuele buien te laten ontstaan (op die enkele dynamische buien op het warmtefront zelf na dan). Maar vanavond en vannacht trekt dan het koufront over ons land (eigenlijk nauwelijks herkenbaar in het Tw850 hPa vlak met hooguit een daling van een graad ofzo) en deze loopt in feite een thermische lijn in (met daar de hoogste Tw850 hPa waarden). In ieder geval die structuur lijkt (opnieuw) de ideale dynamische trigger om de potentiële labiliteit vrij te krijgen. Wolkentoppen kunnen in theorie doorstoten tot en hoogte van rond de 10 km of zelfs iets hoger. Onweersverschijnselen lijken bij zulke diepe buien vrij aannemelijk. Kijkend naar vrij forse schering in richting en CAPE lijkt zondagavond de kans op supercellen met randverschijnselen niet geheel onmogelijk, dit voornamelijk over het westen van ons land met daar EHI waarden die net >0,2 kunnen gaan. (0,2 ondergrens voor supercel). Ivens methode rukwinden komt uit rond de 50 kt. Fawbush-Miller geeft tijdelijk in de avond ook kans op hagelstenen doorsnede 2 à 3 cm. Timing van dat koufront (met dus verhoogde buienkans) is voorzien over het centrum van ons land net na middernacht. Dat front trekt uiterst snel vooruit met een snelheid van ongeveer 40 kt, dit van ZW naar NO. Een zwaar windverschijnsel in de gele zone lijkt ook niet geheel uitgesloten, maar normaliter minder algemeen dan over het westen vandaar deze onderverdeling.

Ook na dat koufront blijft de atmosfeer nog potentieel diep onstabiel, enkele buien met gewone onweersverschijnselen blijven nog steeds mogelijk, vooral overdag, met over het oosten misschien nog kleine kans op een zwaar verschijnsel onder vorm van sterke wind, welke pas verjaagd zal worden door de backbent occlusie later op maandag(namiddag). Bij backbent passage kunnen de rukwinden langs de kust even voorbij de grens van 41kt gaan, dit maandagnamiddag rond 1700 uur.