Update 27/06 om 1900 uur

Donderdagnamiddag – avond passeert een brede Theta W rug van een graad of 17 doorheen ons land. Warme en vochtige lucht waarin allicht ook wel een thermische vore zal liggen waarop dan de buienkans flink verhoogd, maar ook los hiervan zijn in die brede rug geïsoleerde (super)cellen altijd mogelijk. Het koufront zelf lijkt pas later op de avond of nacht te zullen passeren, de activiteit hierop zou een stuk minder moeten zijn. De ogen dus vooral gericht op die thermische vore die op een ideaal tijdstip (lees het warmst van de dag) lijkt te zullen passeren. De SBCAPE is voor onze streken alvast indrukwekkend te noemen met waarden ergens tussen de 1500-2000 J/kg, lokaal mogelijk zelfs nog wat hoger. Ook de schering laat zich niet onbetuigd: in snelheid geeft LLS 20 kt, DLS 25-30 kt. Richting (SREH 0-3 km) geeft waarden tussen 150-300 m²/s², met het hoogste al rond de middag – vroege namiddag, maar mogelijk zijn er dan nog geen buien actief. Combi CAPE/heliciteit (EHI) geeft hierbij dan een uitkomst tussen 1,4 en 2,8. De ondergrens voor kans op supercellen (welke 0,2 is) wordt dus ruimschoots gehaald, waarbij eventuele tornado’s in de categorie F1 of hoger in theorie ook kunnen opduiken. Ondergrens voor F2 tornado’s of hoger ligt op 0,4 met het gemiddelde op 1,5. Een geïsoleerde F2 tornado of hoger kan dus zeker niet uitgesloten worden. Ivens methode geeft als richtgetal voor convectieve rukwinden 40 kt, bij een downburst mag daar gerust nog eens een 10 tal kt worden bijgeteld. Fawbush-Miller methode ziet grote hagelstenen wel zitten, dit met diameter ergens tussen 3 en 5 cm. Kortom donderdag lijkt de potentie te hebben voor zwaar onweer, vooral onder vorm van supercellen met zijn typische randverschijnselen als grote hagel en hoos. Maar ook een squall-line (boog echo) lijkt niet onmogelijk waarbij het dan opletten wordt voor sterke convectieve rukwinden (downbursts). De modellen die ter mijnen beschikking liggen (DWD, GFS, ETA, UKRM) wijzen er voorzichtig op dat de convectieve activiteit vanaf de late namiddag flink verhoogd waarbij er in België overal kans is op zware verschijnselen, zij het op lokale schaal, dus er zullen zeker ook regio’s zijn waar er geheel niets zal gebeuren. Dat laatste is uiteraard moeilijk om in te schatten hoe groot die gebieden zullen zijn, mits wat tegenslag kan dat zelfs 3/4 van België beslaan. Voorlopig gaan we ook niet verder dan code rood voor gans het land, indien mogelijk op donderdag een verdere fine tuning. Meest waarschijnlijk type buien lijken supercellen te zullen worden, hoe vroeger op de dag hoe groter die kans. Later op de dag zou het eerder om multi-cellen moeten gaan, al dan niet op een squall line.

Update 28/06 om 0800 uur.

De laatste runs nog eens te bekeken en de consistentie is eigenlijk vrij ver te zoeken w.b. timing en locatie, zelfs waarop de grootse buienactiviteit wordt voorzien (op de vore of net aan voorzijde van het koufront ???) is verschillend, maar bij convectieve situaties zoals deze is dat niets nieuws. Wat wel stilaan duidelijk wordt is dat aan de voorzijde van de thermische vore, die volgens sommige modellen zoals UKMO enige uren vertraging zou oplopen, de convectie vanaf de grond (vanuit de thermiek dus) vrij moeilijk tot zelfs niet op gang komt. Er is een temperatuur nodig van >30°C en dat halen we op vele, zoniet alle plaatsten, zelfs niet eens. Er is dus zeker een bijkomende trigger nodig om de vrij grote CAPE vrij te laten onder vorm van buien en de thermische vore lijkt toch wel de uitgelezen kans hiervoor. Om het helemaal moeilijk te maken, de laatste run van UKMO geeft zelfs geheel niets meer van neerslag hierop, sic…Bon, hoe dan ook, die vore is een interessant geval waarop het in theorie toch zou moeten kunnen lukken en die wordt getimed rond 1700 uur over het westen, enige uren later over het centrum. Ondertussen is de schering in richting wel wat gezakt tot rond 120 m²/s² waardoor EHI op 0,75 uitkomt. De kans op supercellen daalt hierdoor merkelijk, en indien er hozen bij zijn ook niet meer dan F0, F1. De grootste SREH is in de vroege namiddag te vinden, namelijk rond 250 m²/s², dat geeft geeft dan een EHI van 1,5. Resulteert wel in een redelijke kans op supercellen, maar indien ook hozen uiteindelijk niet verder dan F0, F1. Maar… allicht gebeurd er in de vroege namiddag echter niets want de CIN lijkt toch wel een stuk te sterk, enkel bij >30°C wordt die opgeruimd. Dus de ogen gericht op de thermische vore waarop vermoedelijk vooral multicellen zullen optreden mogelijk op een squall line waarbij het opletten is voor zware windstoten maar ook grote hagel is niet onmogelijk. Tussen thermische vore en inactief koufront zouden zich in het binnenland nog enkele onweerbuien kunnen ontwikkelen, timing ergens tussen 2300 uur en 0300 uur, zodat de bliksemfotograaf er mogelijk ook nog wat aan heeft. We behouden code rood, met lokaal kans op zware verschijnselen (wind en hagel) voornamelijk bij passage thermische vore in de (voor)avond.

Update 28/06 om 1900 uur.

Het lijkt er sterk op dat het op vele plaatsen, net zoals vorige donderdag, niets zal worden w.b. significant onweer. Aan de kust is de vore vrij geruisloos gepasseerd, in het verder verloop van de avond en nacht wordt daar ook niets meer verwacht. In het binnenland op de thermische vore de komende uren lokaal nog wat activiteit, allicht het meest over Limburg of het reliëf van de Ardennen. Eenmaal de vore voorbij is er aan de voorzijde van het koufront nog altijd potentieel diep labiele lucht aanwezig waarin zich in het binnenland (allicht vooral over het centrum of oosten) nog enkele (onweers)buien kunnen ontwikkelen tot het tweede deel van de nacht. Misschien heeft de bliksemfotograaf er nog wat aan. De kans op zware verschijnselen (wind of hagelschade) lijkt in het verder verloop van de periode alsmaar te verkleinen en besloten werd om een downgrade te geven van de waarschuwingsgraad, dus nog maar een kleine kans op lokaal zwaar onweer.