Update 06/06 om 2220 uur

De situatie van donderdag is vrij complex maar voor het zuidoosten van ons land lijkt er toch wel een kans op zwaar onweer onder vorm van supercells met z’n typische randverschijnselen. Synoptisch passeert in een strakke ZW stroming gedurende de dag een warmtefront, daarna een warme sector met de warmste Tw 850 hPa over het zuidoosten (tot 15°C). Het daaropvolgende koufront volgt dan tussen de late namiddag en avond. Aan de voorzijde en op het koufront kunnen zich dan mogelijks enkele forse buien ontwikkelen. De modeluitvoer heeft het zoals gewoonlijk wel wat moeilijk om een exacte locatie te geven van de zwaarste buien, maar als we de synoptische situatie wat verder interpreteren & analyseren zou de de grootste kans toch wel voor het zuidoosten van ons land moeten zijn. De schering in snelheid, zowel DLS als LLS is vrij fors met ongeveer 35 kt. In richting is ze in de warme sector ook vrij stevig met over het zuidoosten SREH tussen 0-3 km waarden die zelfs >300 m²/s² liggen. Maar meer naar het noordwesten liggen die wel <150 m²/s². SBCAPE komt over het zuidoosten ook het hoogst uit met waarden ergens tussen de 500-1000 J/kg. Meer naar het noordwesten is dat eerder <500 J/kg. Combi CAPE/Heliciteit (EHI) = 0,9 voor het zuidoosten met daar dan dus een kans op supercells met F0, F1 tornado’s. Meer naar het noordwesten wordt dat <0,2, dus kans hierop wordt dan nihil. Ivens methode convectieve rukwinden gaat tot rond de 45-50 kt, dit voor gans het land. Fawbush-Miller methode bepalen diameter hagel gaat tot 3 cm over het zuidoosten.

Beslist werd om over het zuidoosten tijdens de namiddag & avond kans te geven op zwaar onweer onder vorm van supercells met z’n randverschijnselen als grote hagel en hoosachtige verschijnselen. Elders kleine kans door het verschijnsel van (zeer) zware windstoten eventueel als downburst (bij de buien nabij of op het koufront). Die kans voor die zware wind lijkt voor Vlaanderen eerder marginaal, maar in dit soort van situaties met een goeie dynamiek valt zulks, uiteindelijk nooit geheel uit te sluiten, zij het als zeer lokaal verschijnsel.

Korte update 07/06 om 1300

Aan de uitleg van gisteren valt weinig toe te voegen. Voor het koufront ontwikkelt zich blijkbaar ook nog een thermische vore, niet toevallig in de warme tong van Theta W, en daarop zijn de grootste kansen op (onweers)buien. Afgaande hetgeen zich afspeelt op het radarbeeld van Frankrijk wordt de timing beetje vervroegd. De kans op zware wind over Vlaanderen lijkt wat kleiner, Ivens methode ziet de rukwinden eerder in de de klasse 30-40 kt, terwijl ze over het zuidoosten nog wat hoger liggen zelfs tegen 60 kt. De kansen op grote hagel lijken in Vlaanderen dan weer wat gestegen, Fawbush-Miller methode berekent ze tot maximaal iets boven de 2 cm doorsnede. Aan het waarschuwingskaartje wordt daarom niets veranderend met dus slechts een kleine kans op zware verschijnselen in Vlaanderen, hoe meer naar het zuidoosten hoe groter kans op zeer zware windstoten (hoos) of grote hagel.