Algemene update vrijdag 19/01 om 2350 uur, volgende dinsdag 23/01.

Synoptische analyse & evolutie: op het 500 hPa vlak komt er aan het wekenlange WC regime een einde. Vanaf zondag ontstaat er een Omega blokkade: een rug ontwikkelt zich over de Atlantische Oceaan, de as hiervan blijft ten westen van het V.K. Onze regio kent de invloed van de oostelijke trog waarvan de as op dinsdag over ons land zal trekken. Pas hierachter bevindt zich de kou waarop de winterliefhebber al een gans seizoen wacht. Eer het zover is vertoeven we tot zaterdagmiddag in een warme sector, waarna een koufront al wat koelere lucht laat binnenstromen en dus voor enige onstabiliteit zal zorgen. De stroming ruimt wat naar het west tot noordwesten, de schaduw van Engeland zal zijn invloed laten gelden met dus eerder een beperkt aantal buien. Op de as van de trog zou het neerslagsignaal misschien wat sterker kunnen zijn maar echt zeker is dat niet want het is een relaxerende structuur. Hierna komt een -10°C op 850 hPa binnen, zodat de eventuele neerslag dan als sneeuw valt, voor de verdere details en updates: zie sectie sneeuwkansen.

De temperatuur op 850 hPa: zaterdag 4°C, zondag -5°C, maandag -6°C, dinsdag & woensdag -10°C. Dit seizoen mogen we er bij bewolkt weer gemiddeld een graad of 7, bij helder weer een graad of 4, bijtellen om aan de Tmax te geraken. De spreiding op het diagram toont echter aan dat advectie van een bepaalde luchtsoort in de onderste luchtlagen een even belangrijke rol speelt, zodat de regel van T850 hPa niet altijd opgaat. De normaal schommelt rond 5°C: zaterdag de Atlantische zachtheid met temperaturen ruim boven deze normaal, zondag & maandag wat afkoelende bovenluchten met waarden iets boven de normaal, vanaf dinsdag sinds lang er nog eens (ver) onder.

Onweerskansen:

Vanaf de nacht van zaterdag op zondag duikt T500 hPa <30°C, dat gaat zondag tot -34°C. De verschilregel van 40°C kan aldus wordt bereikt zodat de eventuele buien lokaal een onweersklap kunnen bevatten. Grootste kans langs de kustgebieden dit door het effect van de nog altijd uitzonderlijk hoge zeewatertemperaturen van 11°C. Deze “onweersdreiging” geldt ook voor de dagen erna, want op dinsdag en woensdag zakt T500 verder naar -38°C.

Sneeuwkansen:

Zondag en maandag schommelt T850 hPa rond -5°C. Over de Hoge Venen worden de eventuele buien winters, maar In Vlaanderen zullen we tevreden moeten zijn met een stofhagelbuitje. Vanaf de nacht van maandag op dinsdag gaat T850 richting -8°C op dinsdag en woensdag zelfs -10°C. Vanaf dan is het neerslagsignaal overal zuiver winters. Of er veel neerslag gaat vallen is en blijft op voorhand erg moeilijk in te schatten. Op zondag en maandag worden we zeker geconfronteerd met de schaduw van Engeland, de passage van de hoogtrog op dinsdag zou, zoals eerder gezegd, een wat sterker neerslagsignaal kunnen produceren, maar het relaxerend karakter hiervan laat niet veel goeds vermoeden. Daarna een doorslaande stroming naar NNO en men zou (op basis van situaties in het verleden) in het binnenland dan op niet al teveel neerslag meer moeten rekenen, terwijl de kustprovincies juist de volle laag kunnen krijgen. Is kwestie van nowcasting zodat we hier later (als het nodig blijkt) nog wel op terug zullen komen met wat updates.

Of het winterprikje een lang leven beschoren is? Afgaande op de gemiddelden van de GFS leden is het antwoord nog altijd negatief. De rug over de Oceaan zou terug inzakken, zodat de stroming opnieuw krimpt naar het zachtere westen. Het einde van de winterprik mag ergens worden verwacht vanaf het weekend van 27-28 januari wanneer T850 weer richting de 0°C kruipt.

Stormkansen:

Nacht van vrijdag op zaterdag tot zaterdag vroege namiddag zien we op 900 hPa het windveld over het NW en noorden weer toenemen tot >50KT, piek rond 1000 uur met 53KT. Zware rukwinden in klasse 41-45KT kunnen zich dus opnieuw voordoen.
Hoogste gemiddelde aan onze kust = 30KT (7BF = harde wind) en dit rond 1000 uur. Binnenland 20KT (5BF = vrij krachtige wind).

Nacht van zaterdag op zondag tot zondag voormiddag zien we op 900 hPa het windveld over het NW en noorden opnieuw toenemen tot rond 52KT. Een zware rukwind rond 45KT zou zich lokaal opnieuw kunnen manifesteren.
Hoogste gemiddelde aan onze kust = 35KT (8BF = stormachtig) en dit rond 0700 uur. Binnenland 25KT (6BF = krachtige wind).

Aanvulling 20/01 om 1300 uur.

Nacht van zaterdag op zondag tot zondag voormiddag zien we op 900 hPa het windveld over het NW en noorden opnieuw toenemen tot rond 52KT. Een zware rukwind rond 45KT kan zich lokaal manifesteren en als er wat zwaardere buien mee gemoeid zijn zelfs rond de 50KT. Hoogste gemiddelde aan onze kust = 34KT (8BF = stormachtig) en dit rond 0700 uur. Even voor onze kust wordt er op de Noordzee rond die periode kortstondig zelfs een 43KT berekent, dat is windkracht 9 en dus storm. Zoals eerder gezegd kortstondig van aard dus hooguit een paar uur. Binnenland gemiddeld 20-25KT (5 tot 6BF = (vrij) krachtige wind).

Evaluatie 21/01 om 1800 uur: Oostende had rond 0700 uur gemiddeld 39KT met een piek tot 54KT. Binnenland pieken tussen 44-48KT.

Weersvoorspelling:
Zaterdag: doortocht van regenzone, ‘s namiddags opklaringen vanuit het westen.

Zondag & maandag: naast flink wat zon, ook kans op een lokale regen of stofhagelbui, een winterse bui over Hoog België.

Dinsdag & woensdag: naast zon, ook een aantal sneeuwbuien maar dit (vooral) over het westen.

Tmax Vlaanderen: zaterdag 12°C, zondag en maandag rond 7°C, daarna amper boven het vriespunt en algemene nachtvorst.