Met bijna 19°C op 25 november 2006 zijn we er nog maar eens in geslaagd om dit seizoen een warmterecord te breken. Nog maar een dikke week terug was dat ook al het geval en in zijn totaliteit gaat de herfst de boeken in als recordwarm. Ook de zomer pakte een serieus stuk te warm uit en daarmee kan misschien de vraag gesteld worden ofdat het iets te maken zou kunnen hebben met de opwarming der Aarde? Het antwoord is neen. Een dagrecord optekenen heeft niets te maken met de opwarming: het is zuiver gelieerd aan het stromingspatroon en dat is toevallig al een hele tijd bijna meridionaal met in dit geval luchtstromingen van zuid naar noord. Verantwoordelijk is een steeds weerkerende diepe trog over de Atlantische Oceaan, met West Europa steeds aan de warme oostflank. De laatste zes maanden zien we min of meer dit patroon steeds weerkeren, en zeker in de herfst is het een echt uitgeproken verschijnsel geworden. Dus ook een seizoensgemiddelde dat te warm uitvalt heeft ook weinig vandoen met de opwarming.

Anders is het wanneer we de langjarige gemiddelden erbij nemen. De laatste 15 jaar zien we bijna jaarlijks een gestage toename van enkele tienden van een graad. Die curve lijkt op het eerste zicht niet meer te stoppen. Deze sluipende toename van (wereldwijde) opwarming is wel degelijk verontrustend te noemen. Extreme weersverschijnselen zullen door die gestage opwarming allicht ook wel meer en meer optreden. Maar de vraag kan misschien gesteld worden: zijn die extreme verschijnselen niet van alle tijden? En het antwoord is mijns inziens ja. Nu slagen we met de moderne technieken in om snel alle extremen op te tekenen. Een jaar of 100 terug was de info te herleiden tot iets “van horen zeggen”, en dan nog enkel in gebieden die wat bevolkt waren. Neemt uiteraard niet weg dat er toch wat moet nagedacht worden over onze CO2 uitstoot, met het daaruit vermoedelijke broeikaseffect en zijn veranderingen op ons klimaat. Het lijkt me beter om deze zaak nu al wat te overroepen dan te doen alsof er “geen vuiltje” aan de lucht is. Sommige zullen zeggen tis een pak geld verspillen aan iets dat hooguit een paar jaar valt uit te stellen, want de verwarming komt er sowiezo als we geen vervangmiddel vinden voor fossiele brandstoffen. Toch lijkt het beter iets te voorkomen dan te genezen, maar laat ons vooral al een verandering in mentaliteit kweken. Nu lijkt het nog altijd iets dat erg-ver-van-mijn-bed-staat, maar éénmaal de bal rolt zal ie nog moeilijk af te stoppen zijn, krijgt iedereen ermee te maken en dan zal het uiteindelijk nog veel meer geld kosten om alles terug onder controle te krijgen. Laat ons hopen dat het zover niet hoeft te komen. Elke persoonlijke inspanning, bijvoorbeeld door de auto eens wat vaker op stal te laten staan, telt nu al dubbel.